Dadopa – Průvodce uživatele

Seřazení

Základní možnosti jsou podle katastru a čísla parcely (výchozí) a podle jména vlastníka. Doplňková možnost je podle pořadí přidání. To je užitečné u velkých seznamů – nově přidané parcely jsou rychle k nalezení na konci seznamu.

Kromě výběru položky v ovládacím menu se dá řazení rychle provést kliknutím na záhlaví příslušného sloupce – Parcelní číslo nebo Vlastník – jméno.

Během řazení dochází k seskupování řádků. Při řazení podle čísla parcely, pokud má parcela více vlastníků, neopakuje se pro každého z nich na novém řádku. Je rozdělena na vnitřní řádky pouze ve sloupcích týkajících se vlastníků. A stejně to funguje při řazení podle vlastníků, pouze obráceně1.

Poznámka 1, Obr. 1: Seskupování řádků […]
Podle čísla parcely
Podle vlastníka

Zobrazení

Jako výchozí je nastaveno zobrazení Základní údaje: katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemku, štítky, vlastník – jméno, vlastník – adresa, podíl a stav projednání. Druhé výchozí nastavení jsou Všechny údaje, při kterém jsou zobrazeny všechny sloupce, které aplikace obsahuje. Ze všech těchto sloupců můžeme vytvářet libovolné vlastní sestavy. Položka Informace o pozemku zahrnuje zobrazení základních údajů podle ČÚZK, bez údajů uživatelských. Je určena hlavně pro import/export.

Vlastní sestavy

Výběrem položky menu Zobrazit > Vlastní sestavy otevřeme dialog Vlastní sestavy a kliknutím na tlačítko Vytvořit dialog Nová sestava. Obsahuje dvě pole: Dostupné sloupce a Vybrané sloupce. Prostým přetažením položky z prvního pole do druhého provedeme nastavení. Přetažené položky můžeme (opět přetažením) řadit nebo odstranit (přetažením zpět). Potvrdíme tlačítkem OK a po zadání názvu se vrátíme k seznamu, který již naši sestavu obsahuje. Kliknutím na ni ji aktivujeme.

Sestavy i jejich seznam můžeme upravovat v dialogu Správa vlastních sestav. Otevřeme ho tlačítkem Upravit v dialogu Vlastní sestavy. Po vybrání v seznamu sestavu podle potřeby přejmenujeme, zkopírujeme, přetažením změníme její pořadí v seznamu nebo smažeme. V sestavě můžeme znovu nastavit sloupce, které obsahuje, a jejich pořadí (tlačítko Nastavit sloupce). Samozřejmě můžeme opět přidat novou sestavu.

Chceme, aby se naše sestava řadila podle vlastníka? Přímo v dialogovém okně pro výběr sloupců to můžeme nastavit. Funkce Seřadit tím nebude ovlivněna, i pak budeme moci řazení měnit.

Vytvoření a úpravy vlastní sestavy

Upozornění: Před změnou sloupců sestavy přepněte zobrazení na jinou sestavu, než je ta, kterou chcete upravovat.

Stránky: 1 2 3 4 5 6