Dadopa – Průvodce uživatele

Obsah

Dadopa je webová aplikace dostupná na internetové adrese https://dadopa.cz/. Je plně funkční v aktuálních verzích moderních internetových prohlížečů. Je optimalizována pro zařízení s širokým displejem, mobilním telefonům je přizpůsobená omezeně.

Aplikaci mohou používat pouze registrovaní a přihlášen uživatelé. Registrace je zdarma.


Seznam akcí

Po přihlášení dojde k přesměrováni na stránku se seznamem akcí. Z domovské stránky je pro přihlášeného uživatele přístupná přes odkaz Akce v záhlaví stránky vpravo vedle názvu Dadopa. Akce (stavba, projekt, zakázka…) je jeden samostatný seznam parcel.

Novou akci založíme přes položku (v menu v záhlaví seznamu) Přidat. Po zadání názvu je akce přidána na konec seznamu. Kdykoli později ji můžeme přejmenovat a smazat, a to po vybrání – zaškrtnutí políčka vedle jejího názvu. Smazat akce můžeme i hromadně.

Pozor, smazání akce je nevratné. Před smazáním doporučujeme akci exportovat.


Seznam parcel

Kliknutím na název akce v seznamu akcí se dostaneme do hlavní části aplikace – do seznamu parcel.

Volbou položky Přidat otevřeme dialogové okno nové parcely a zadáním minimálně jednoho údaje a stisknutím tlačítka Uložit vložíme parcelu do seznamu. Takto je možné ručně přidávat neomezený (v běžném smyslu) počet parcel. Jinou, rychlejší možností je použití rozšíření pro načítání.

Parcely můžeme jednotlivě i hromadně vybírat a mazat, stejně jako akce v seznamu akcí. I zde platí, že smazanou parcelu nejde obnovit.


Informace o pozemku

Informace o pozemku jsou údaje z katastru nemovitostí, buď ručně vkládané, nebo automaticky načtené. Je možné je dále upravovat. Doporučujeme například, pokud s nimi dále pracujete, převést dlouhé opakující se názvy na zkratky, například termín Parcela katastru nemovitostí na zkratku PKN. V rozšíření pro načítání to jde nastavit automaticky.

Seznam BPEJ je uložen jako jednořádkový text, jednotlivé BPEJ jsou odděleny čárkou. Výměry BPEJ jsou stejným způsobem uloženy v samostatné položce.


Vlastníci a jiní oprávnění

Tlačítka Přidat vlastníka a Vybrat vlastníka slouží pro ruční vkládání, druhé z nich otevře seznam dříve vložených vlastníků. Tlačítko Editovat umožňuje úpravu vložených údajů, tlačítko Odebrat vlastníka trvale smaže, a to nejen u aktuálně otevřené parcele, ale i u všech, kde je uveden.

V náhledu jsou zobrazeny základní údaje z katastru nemovitostí: jméno nebo název vlastníka, adresa, případně jiní oprávnění, a podíl. Ke každému vlastníkovi můžeme přidat i své vlastní uživatelské údaje – v dialogovém okně Vlastník, přístupném přes tlačítko Editovat. Vedle základních údajů z katastru zde můžeme vkládat vlastní pomocné a doplňkové údaje, spojené hlavně s případným jednáním s vlastníkem o dotčení jeho parcely: Zkratka – pomocné pracovní označení pro rychlou identifikaci vlastníka, zejména pro dlouhé názvy státních orgánů a organizací. Telefon a E-mail, Poznámka – libovolný text podle potřeby, tlačítko Hlavní při sloučení viz Sloučení vlastníka. Číslo smlouvy, pokud je uzavírána, nebo jiného dokumentu. Číslování je jednou z dostupných hromadných úprav. Stav projednání – souhlas nebo nesouhlas s dotčením a podobně, pro přehlednost barevně rozlišený. Je-li nastaven, zobrazí se i v náhledu vlastníka.

Stránky: 1 2 3 4 5 6

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com