Dadopa – Průvodce uživatele

Rozšíření pro načítání

Toto rozšíření pomáhá vkládat do aplikace Dadopa informace o parcelách z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK (NKN). Nevytěžuje údaje z katastru automatickými prostředky, ČÚZK to nepovoluje. Musíme ručně vyhledat jednotlivou parcelu a pro zobrazení vlastníka a dalších údajů se přihlásit nebo zadat kód. Teprve potom můžeme použít rozšíření, ušetří nám opisování nebo kopírování údajů pro naše účely. Ty nesmí být v rozporu s § 1 odst. 2 katastrálního zákona.

Rozšíření Dadopa (RoD) je určené pro internetový prohlížeč Google Chrome. Nainstalujeme ho z internetového obchodu Chrome kliknutím na tlačítko Přidat do Chromu.

Na hlavní liště prohlížeče, vpravo vedle pole adresy, se objeví ikona aplikace Dadopa, pokud ne, najdeme ji v seznamu rozšíření, který se otevře po kliknutí na ikonu Rozšíření. Na lištu ji můžeme připnout7.

Poznámka 9, Obr. 4: Dadopa na kartě prohlížeče […]

Aktivní a funkční je RoD pouze na stránce NKN s informací o konkrétní parcele.

Pokud použijeme mapový prohlížeč NKN a informace zjistíme kliknutím na parcelu, zobrazí se v samostatném okně, které nemá hlavní lištu. Dostaneme se k ní kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví okna a výběrem položky Zobrazit jako kartu8.

Poznámka 10, Obr. 5: Zobrazení okna jako karty prohlížeče […]

Před prvním použitím RoD se přihlásíme, přihlašovací údaje jsou stejné jako pro hlavní aplikaci Dadopa. Nastavíme akci, do které budou informace o parcele vloženy. Vybereme ji ze seznamu nebo založíme novou. Tlačítkem Načíst informace o parcele spustíme hlavní funkci RoD, která načte a zobrazí informace.

Načtené informace můžeme v případě potřeby upravovat. Můžeme nahradit obecné termíny používané v katastru vlastními zkratkami, například Parcela katastru nemovitostí – PKN. Tak, kde to má smysl9, si RoD tyto termíny zapamatuje a jejich další výskyty nahradí automaticky. Že k tomu došlo, je signalizováno zelenou barvou položky.

Jednotlivou automaticky aplikovanou úpravu můžeme kdykoli zrušit, buď ji resetovat pro aktuální načítání, nebo smazat trvale.

Poznámka 11, Položky s ukládanými úpravami […]
  • Typ parcely
  • Zdroj parcely ZE
  • Určení výměry
  • Druh pozemku
  • Způsob ochrany nem.
  • Vlastníci, jiní oprávnění

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat načítání jména a adresy vlastníků a jiných oprávněných. V NKN jsou uvedeny dohromady. RoD se je pokouší rozlišit, ale ne vždy se to povede, zejména u názvů organizací a firem.

Chybné rozdělení jména a adresy můžeme upravit ručně nebo s využitím pomůcky pro rozdělení10. Pokud je část adresy ve jméně, stačí umístit kurzor před tuto část a stisknout šipku dolů, pokud je část jména v adrese, stačí umístit kurzor za tuto část a stisknout šipku nahoru.

Poznámka 12, video 1, Úprava rozdělení jména a adresy vlastníka […]

I tato úprava se uloží a při každém dalším výskytu se automaticky použije.

Po kontrole a eventuální editaci údajů stiskneme tlačítko Uložit a data se uloží do zvolené akce v aplikaci Dadopa. Můžeme ji přímo z RoD otevřít přes ikonu vedle jména akce.

Poslední aktualizace

14. 10. 2022

Dadopa 4. 1

Stránky: 1 2 3 4 5 6

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com