Jesyka PP – Průvodce uživatele

Obsah

 1. Obsah
 2. Úvod
  Základní postup
 3. Základní pravidla
 4. Nastavení projektu
 5. Vrstvy
 6. Schéma sítě
  Trasy
  Jednoúčelovost tras
  Posun staničení
 7. Lomy
  Speciální lomy
  Kanalizační šachta jako jiný objekt
 8. Rostlé a upravené terény
  Poklopy
  Interpolace upravených terénů
 9. Nivelety potrubí
 10. Přípojky
  Návrhový průtok
 11. Práce se slovníky
 12. Materiály a profily potrubí
  Chráničky
 13. Křížení
 14. Kultury (povrchy)
 15. Katastry
 16. Objekty na vodovodu
 17. Načtení tras ze situace
 18. Vytvoření podélných profilů
 19. Nepodporované údaje
  Známé problémy
 20. Pomocné a kontrolní operace

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com