MicroStation – VBA doplněk Odebrat úsečky dle délky

VBA doplněk pro odebrání úseček z výběrové množiny podle jejich délky

MicroStation umí velmi dobře pracovat s výběrovou množinou prvků. Kromě výchozího nástroje Vybrat prvek obsahuje i pokročilejší nástroj Vybrat dle atributů. Ten umožňuje nastavit výběr dle základních atributů (vrstva, barva, …) i dle jejich různých kombinací, vybírat buňky podle názvu a texty podle fontů, velikostí, zarovnání a podle řetězce, tj. obsahu textu. Možnosti výběru jsou široké, přesto může dojít k situacím, na které, pokud vím, vestavěné funkce nestačí. Podívejme se na jednu takovou.

V projektech inženýrských sítí je nezbytné zmapovat všechny stávající sítě a jasně a přehledně je zobrazit. Ve větších obcích to může být spousta sítí mnohakilometrové délky. Správci sítí dnes již většinou poskytují jejich trasy v digitální formě.  Projektantovi pouze zbývá vhodným způsobem nastavit jejich barvu, tloušťku a typ čáry. A právě typ čáry může být problém, obzvláště u hodně „klikatých“ sítí, jako jsou sdělovací a silové kabely. Taková trasa může vypadat takto:

229-01

Když použijeme nástroj Vybrat prvek, vybereme celou trasu kabelu a změníme typ čáry,  výsledek nevypadá moc dobře:

229-02

Tím, jak je trasa proměnlivá, obsahuje spoustu na sebe navazujících krátkých úseků, které se hromadným výběrem a změnou typu čáry promění v nepřehlednou změť. Zmenšit symbol typu čáry vždy nelze, už by mohl být nerozeznatelný. Co potřebujeme, je vybrat pouze delší čáry, nebo pokud budeme dále pracovat s předchozím stavem, delší čáry naopak odebrat z výběrové množiny a zbývající krátké změnit na typ čáry bez symbolu.  To dokáže malý doplněk, VBA makro  jskReLiByLe ODEBRAT ÚSEČKY PODLE DÉLKY.

229-03

Vybereme celou trasu, kterou chceme upravit. Spustíme makro a v dialogovém okně nastavíme délku a zda budeme z výběrové množiny odebírat delší nebo kratší úsečky.  Stiskneme tlačítko OK.

229-04

Vidíme, že delší úsečky byly skutečně z výběrové množiny odebrány. Zůstaly v ní pouze krátké. U nich tedy změníme typ čáry na základní. Výsledek pak vypadá mnohem lépe a přehledněji:

229-05

Poznámka: Aby doplněk pracoval tak, jak je popsáno, musí být trasa tvořena samostatnými úsečkami, tj. prvky typu Úsečka, nikoli složenou lomenou čarou (Smart Line) nebo složeným řetězcem. Tyto složené prvky je třeba před použitím doplňku rozložit.

Instalace a spuštění doplňku

Doplněk je k dispozici zdarma:

Postup, jak provést instalaci, je popsán na této stránce.

Příkaz pro spuštění:

VBA RUN [jskReLiByLe]Start

Aktualizace

20. 9. 2022

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com