MicroStation – AccuDraw

Základní postup práce s nástrojem AccuDraw ○ Úvod k pokročilejším funkcím

Kreslící nástroj AccuDraw ( accurate drawing, přesné kreslení) zná patrně každý, kdo pracuje s MicroStationem. Jako u většiny pokročilejších nástrojů, i pro AccuDraw platí, že ne každý uživatel zná jeho skutečný potenciál. A to je rozhodně škoda, právě AccuDraw dokáže používání MicroStationu výrazně zjednodušit a zefektivnit.

AccuDraw slouží, stručně řečeno, pro přesné zadávání datových bodů pomocí pravoúhlých nebo polárních souřadnic. A bez toho se neobejde žádná kreslící úloha.

Běžným příkladem použití AccuDraw je kreslení nástrojem SmartLine. Máme nakreslit jednoduchý tvar přesně daných rozměrů:226-01

Postup je velmi jednoduchý:

226-02
  1. Zadáme souřadnici Y 2.25;
  2. AccuDraw se otáčí podle posledního prvku, zadáváme tedy opět souřadnici Y 2,75 ;
  3. přepneme typ segmentu SmartLine na Oblouk;
  4. zadáme souřadnici Y 1,00 (poloměr oblouku) a vykreslíme oblouk;
  5. přepneme SmartLine na typ segmentu Úsečka;
  6. zadáme vzdálenost 1,25;
  7. dokončíme kresbu pomocí pružného nájezdu na výchozí bod.

Toto je základní, nejjednodušší způsob použití AccuDraw, kdy pouze zadáváme příslušné souřadnice XY v pravoúhlém a vzdálenost a úhel v polárním modu. Už při tomto jednoduchém použití je však vidět, jak pružný AccuDraw je a jak pomáhá při kreslení: přesouvá se k zadanému bodu, otáčí se podle zadaného prvku, přepíná fokus mezi XY podle pohybu myši, pokud je kurzor v blízkosti některé z os, je zadávaný bod k této ose fixován, mění pravoúhlý a polární režim podle používaného nástroje.

To vše je pouze základ. AccuDraw je mnohem mocnější nástroj. Klíčem k plnému využití jeho síly jsou klávesové zkratky. Podívejme se tedy, jak by se dal uvedený pracovní postup s jejich pomocí vylepšit.

Body 1 a 2 jsou jasné a nezjednodušitelné. Zato bod 3 (a potom 5), tedy přepínání typu segmentu v parametrickém dialogu nástroje SmartLine, je největším zdržením kresby. AccuDraw nabízí řešení: pod zkratkou ~ (vlnovka, tilda) obsahuje příkaz Přepnout parametr (AccuDraw Bump ToolSetting). Přepíná první nastavitelný parametr v dialogu aktivního nástroje z jedné možnosti na následující. U SmartLine je to právě typ segmentu – Úsečka/Oblouk. Můžeme si to vyzkoušet, když otevřeme dialog Klávesové zkratky, nejrychleji (jak jinak), máme-li fokus na AccuDraw, použitím zkratky ? (otazník), vybereme ~ a stiskneme tlačítko Provést:

226-03

Funguje to, ale určitě to není vhodná metoda používání klávesových zkratek. Užili jsme ji, protože na české standardní klávesnici není klávesa ~ dostupná. Jsou ale i jiné možnosti. Můžeme použít kombinaci kláves ALT + 126. Nebo můžeme, díky flexibilitě MicroStationu i nástroje AccuDraw, zaměnit zkratku ~ za jinou. V dialogu Klávesové zkratky se podíváme, která klávesa je volná. Samostatných jich moc není, našel jsem pouze J a UJ se ve starších verzích používalo pro přepínání pružného nájezdu, tak použiji U. (Je samozřejmě možné použít i volné kombinace více kláves.)  V dialogu Klávesové zkratky vybereme ~ a stiskneme tlačítko Editovat. Zkratku ~ zaměníme za U. A to už funguje lépe:

226-04

Tolik k bodu 3 (a 5). Body 4 a 7 jsou naprosto jednoduché. Zbývá bod 6. Zadávání údaje 1,25 pro vzdálenost si můžeme ušetřit zamknutím směru vykreslování a nájezdem na výchozí bod. Směr vykreslování může být ve směru os X nebo Y v pravoúhlém režimu, nebo vzdálenosti a úhlu v polárním režimu. Zámek se aktivuje zřejmými zkratkami X, Y a D, A (angle, úhel), nebo, je-li kurzor v blízkosti požadovaného směru, klávesou Enter (tzv. Chytrý zámek):

226-05

Celý, mírně vylepšený postup vypadá takto:

226-06

I v tomto naprosto elementárním příkladu se nám podařilo kreslení zrychlit zhruba o třetinu., navíc je o poznání pohodlnější. Znát možnosti nástroje AccuDraw se prostě vyplatí.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com