MicroStation – Referenční výkresy 2

Komponování tiskových výstupů ○ Modely

V minulém díle jsem psal o použití referenčních výkresů pro sestavování situací. V tomto díle se zaměřím na další způsob využití RV – komponování tiskových výstupů, opět hlavně pro situace.

Komponování tiskových výstupů

Komponováním tiskových výstupů myslím rozdělení situace na přijatelně velké části, tj. vytvoření kladu částí, vytvoření těchto částí a jejich naformátování pro tisk. Může to vypadat např. takto:

Výchozí pracovní situace

224-01

Klad situačních částí

224-02

Kompozice pro tisk

224-03

Díky nástrojům, kterými MicroStation pro práci s RV disponuje, je vytvoření takových výstupů velmi snadné:

Jako základ vezmeme náš projekt z předchozího dílu. Řekněme, že chceme vytvořit tiskovou kompozici pro situaci stok:

 1. Ve výkrese situace stoky.dgn navrhneme klad situačních částí.
 2. Vytvoříme nový výkres situace stoky Tisk.dgn.
 3. Jako RV připojíme výkres situace stoky.dgn s živým vnořením s hloubkou 3 (v hloubce 1 je výkres situace.dgn, v hloubce 2 výkresy k němu připojené. Jedním z nich je kontejner pro katastrálky – výkres DKM.dgn. Jednotlivé katastrálky jsou v hloubce 3.)224-04
 4. Pomocí nástrojů pro práci s RV jako Oříznout referenci, Maska reference, Přesunout, Kopírovat a Otočit referenci vytvoříme 1. část situace. Jde to více způsoby, např.:
  1. Nástroj Oříznout referenci nastavíme na metodu Prvek a vybereme rám 1. části situace.
  2. Pokud je část pootočená, nástrojem Otočit referenci ji vyrovnáme.
  3. Nástrojem Přesunout referenci ji přesuneme mimo oblast celé situace.
  4. Podle svých zvyklostí tiskový výkres orámujeme a naformátujeme.
  5. Nástrojem Maska reference můžeme vyříznout oblast pro popisové pole, legendu apod. a poté tyto součásti výkresu vytvoříme.

Bod 3 a 4 opakujeme pro všechny části situace. To znamená, že výkres situace stok.dgn připojíme jako referenci tolikrát, na kolik částí jsme situaci rozdělili. Pokud se chceme snadno orientovat, můžeme jednotlivým referencím přiřadit Logické jméno:

224-05

Modely

Toto není jediný možný způsob, jak dosáhnout požadovaného výsledku. Jak pro sestavení situace z minulého dílu, tak pro komponování tiskových výstupů lze využít jiný koncept obsažený v MicroStationu – Modely. Do modelů jsou umísťovány veškeré prvky, které v MicroStationu vytváříme. Ve výchozím stavu je to model Default. V jednom dgn souboru může přitom být takových modulů více. Bylo by tedy možné pracovat pouze s jedním souborem situace.dgn a v něm mít modely stoky, přípojky a ČOV. Díky tomu, že MicroStation umožňuje připojit i aktivní výkres jako referenci sám k sobě včetně vnořených připojení a díky tomu, že u reference můžeme určit, který model se má použít, můžeme dosáhnout totožného výsledku jako se samostatnými soubory.

Pokud jde o tiskové výstupy, koncept modelů s nimi přímo počítá: model může být buď typu výkres, nebo arch, přičemž arch je určen právě pro tiskový výstup. Výše uvedený postup komponování funguje stejně, pouze stále pracujeme v jednom souboru a jako reference připojujeme jeho různé modely.

Pro samostatné projektanty mohou být modely dobrým řešením. Pracuje-li na projektu více projektantů, jeden na stokách, druhý na přípojkách a třetí na ČOV, modely jsou nepoužitelné, protože soubor, ve kterém jsou obsaženy, může otevřít jenom jeden z projektantů. To platí i pro tiskové výstupy – zatímco jeden projektant ještě pracuje na situaci, jiný ji už může připravovat pro tisk.

Závěr

Téma referenčních výkresů je v MicroStationu velmi rozsáhlé a zahrnuje mnoho zajímavých a užitečných funkcí. Některým, spíše méně známým, se budu věnovat v budoucích dílech tohoto seriálu.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com