MicroStation – Vlastní druhy čar

Jak si vytvořit vlastní druh čáry na příkladu splaškové kanalizace

Vlastní druhy čar jsou nepostradatelnou součástí CAD programů. Při projektování inženýrských sítí jsou obzvláště důležité, uživatel musí mít možnost použít čáry odpovídající platným normám. MicroStation v tomto směru nijak nezaostává, naopak, umožňuje vytvořit čáry, jejichž vzhled je omezen snad jen fantazií tvůrce. Je to vidět i z několika čar ukázkových, v programu implicitně obsažených:

230-01

Aktivnímu uživateli MicroStation rozhodně meze neklade, může vytvářet cokoli, co potřebuje. Menším problémem může být pokus o takovou tvorbu. Editor druhů čar není zrovna přehledný ani intuitivně pochopitelný. Tento článek je stručný základní návod, první pomoc pro ty, co se nenechají odradit.

Vše ohledně vytváření druhu čáry se odehrává v Editoru druhů čar. Je dostupný v nabídce Prvek > Druhy čar > Editovat (nebo pod příkazem LINESTYLE EDIT).

230-02

Editor má dvě části: Typy a Komponenty. Typ je to, co chceme vytvořit – typ čáry s názvem, pod kterým ho, pokud budeme úspěšní, najdeme v paletě pro výběr typu čáry. Komponenty jsou části, ze kterých je typ tvořen. Jsou to:

  1. Vzorek taktu – definice posloupnosti čárek a mezer.
  2. Bod – definice grafického nebo textového symbolu a jeho umístění.
  3. Složenina – kombinace vzorku taktu a bodu.

Typy čar se ukládají do souborů – knihoven typů čar. Mají příponu rsc a MicroStation je hledá ve složkách definovaných v konfigurační proměnné MS_SYMBRSRC (viz článek o proměnných).

Pomocí nabídky Soubor > Nový…  (jde o nabídku Editoru druhů čar, nikoli o hlavní nabídku MicroStationu, což platí pro celý tento článek) vytvoříme nový soubor s vhodným názvem a umístěním.

Pokračujeme volbou Editovat > Vytvořit > Název

230-03

V části Typy se vytvořil název „Bez jména“. Vidíme ho i ve spodní části boxu Typy. To je editační políčko, zde ho můžeme přepsat. Název může mít 63 znaků, pro přehlednost je samozřejmě vhodnější zachovat stručnost. Pokusíme se vytvořit čáru pro splaškovou kanalizaci, volím tedy název kan_s. Potvrdíme klávesou Enter.

Editor ve výchozím stavu (po vytvoření nového souboru) obsahuje v části komponenty základní typy čar 0 až 7 a komponentu Standardní plná čára. (Po výběru některého z těchto typů se v černém políčku v dolní části editoru objeví náhled na něj.) Pokud bychom se pro splaškovou kanalizaci spokojili například se základním typem čáry 2, stačí ho propojit s názvem kan_s: vybereme název kan_s, vybereme komponentu Typ čáry 2 a zvolíme Editovat > Připojit.

230-04

Dvě šipky před Typem čáry 2 ukazují, že je připojena k názvu kan_s. Můžeme si ověřit, zda to funguje. Uložíme soubor (nabídka Soubor > Uložit) a zkusíme najít naši čáru v paletě druhů čar:

230-05

Ano, je tam. Pokud ji použijeme ke kresbě, je čárkovaná dle základního typu 2, jak jsme určili.

Pojďme tedy dál. Podle normy by čára pro gravitační splaškovou kanalizaci měla vypadat takto:

230-06

Je to plná čára se symbolem hrdla, který je umístěn uprostřed čáry.

V první řadě musíme vytvořit vzorek taktu. Zvolíme Editovat > Vytvořit > Vzorek taktu. Mezi komponentami se objeví takt s názvem „takt nové komponenty“. Ve spodním editačním políčku ho vhodně přejmenujeme, pro jednoduchost použiji název T1. Ve spodní části Editoru se otevřelo nastavení pro atributy vzorku taktu a pro samotný vzorek. Použijeme tlačítko Přidat. V poli Vzorek taktu se objeví jeho první úsek. Pokud přidáme další, reagují úseky na kliknutí, takže můžeme vybrat, pro který z nich budeme nastavovat délku a další vlastnosti.

Vzorek taktu je, jak již víme, definice posloupnosti čárek a mezer. Například čárkovaná čára může mít vzorek čárka délky 2 + mezera délky 1 (délky jsou v hlavních jednotkách):

230-07

Délka čárky i mezery může být proměnná. Například čára uprostřed s mezerou délky 1 má vzorek čárka délky proměnné + mezera délky 1 + čárka délky proměnné. Pro uplatnění proměnlivé délky je třeba přepnout atribut OpakováníNeomezené na Počet. Pro jednu mezeru uprostřed čáry je počet 1, funguje i 0:

230-08

V našem případě potřebujeme vzorek taktu tvořený jediným úsekem – čárkou délky proměnné s opakováním v počtu 1:

230-09

Vytvořili jsme běžnou plnou čáru. Na její střed teď potřebujeme vložit symbol hrdla.

Zvolíme Editovat > Vytvořit > Bod. Bod nové komponenty přejmenujeme na B1. Použijeme tlačítko Základní vzorek taktu a vybereme náš takt T1.

Nyní musíme vytvořit symbol. Nakreslíme ho do výkresu běžným způsobem. Je dobré zvolit vhodnou velikost. Ta, ve které je vytvořen, bude použita pro měřítko 1. V tomto konkrétním případě chceme, aby symbol byl vždy vykreslován čarou tloušťky 0, takže ji musíme použít i nyní při jeho tvoření. Na barvě nezáleží, bude proměnlivá podle barvy aktivní v okamžiku použití čáry.

Nakreslený symbol vybereme nástrojem Vybrat prvek. Tím se nám v Editoru zpřístupní tlačítko Vytvořit. Stiskneme ho a do dialogu Vytvořit bodový symbol zadáme název S1, potvrdíme a tady pozor, musíme určit počátek symbolu. V tomto případě je to průsečík oblouku a plné čáry. Po jeho zadání pomocí nájezdu jsme informováni, že byl „Symbol přidán do knihovny druhů čar“.

Editoru zkontrolujeme, zda je vybrán náhled na takt, nikoli Počátek, Vrchol či Konec. Použijeme tlačítko Vybrat a v dialogu vybereme S1.

Zarovnání na střed je výchozí, to je v pořádku. Symbol je ale protažený, to nepotřebujeme. Zrušíme Možnost protažení. Pak změníme TloušťkuPrvku na Symbol, aby byla vždy slabá, jak jsme o tom psali výše.

230-10

Teď musíme dát dohromady takt T1 a bod B1. Vytvoříme složeninu (Editovat > Vytvořit > Složenina) , pojmenujeme ji SL1. V části Podkomponenty stiskem tlačítka Vložit… aktivujeme dialog pro výběr komponent a vybereme T1 a poté B1.

230-11

Poslední krok – propojíme název kan_s se složeninou SL1 (Editovat > Připojit). Uložíme soubor a můžeme kreslit!

Malý detail: Pokud kreslíme lomenou čarou (SmartLine), symbol se po ukončení kresby zobrazí pouze jednou v jejím středu, bez ohledu na to, jak je zalomená. Pokud nám toto nastavení nevyhovuje, v atributech taktu T1 zaškrtneme možnost Po segmentech a soubor znovu uložíme. Symbol je teď ve středu každé části SmartLine.

230-12

Jak je vidět, tvorba vlastního typu čáry není nijak složitá, jen obsahuje spoustu různých nastavení namačkaných v poněkud zastaralém a nepřehledném editoru.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com