MicroStation – vzhled vrstev

Atributy prvku dle vrstvy – Vzhled vrstvy pro atributy prvku a pro vzhled dle vrstev

Pro začátečníky v MicroStationu bývá obtížné pochopit různé možnosti nastavení atributů kresby. A někdy i zkušený uživatel narazí na výkres, kde chce změnit pár atributů a ono to nejde a nejde.

Není to nic složitého, trochu matoucí jsou jenom použité termíny v českém překladu.

Základní atributy prvku v MicroStationu jsou vrstva, barva, typ čáry a tloušťka čáry. Atributy barva, typ a tloušťka mohou být nastaveny přímo na nějakou hodnotu, nebo nepřímo pomocí speciální hodnoty dle vrstvy. V druhém případě jsou pak použity atributy příslušné vrstvy, nastavitelné ve Správci vrstev v seznamu pro atributy prvku.

Ve většině případů je praktičtější používat atributy dle vrstvy. Pouhým aktivováním vrstvy se zároveň nastaví ostatní atributy. Změnou atributů ve Správci vrstev se změní všechny prvky bez nutnosti jejich vybírání. Ve Správci vrstev mohou být upravovány i atributy vrstev v referenčních výkresech a v případě potřeby mohou být vráceny do originálního stavu (kontextová nabídka Aktualizovat vrstvy).

Přímo nastavené atributy prvku by měly být použity pouze v případě, kdy prvek musí mít z nějakého důvodu jiné atributy než ostatní prvky ve stejné vrstvě. Má to smysl v případě dočasného použití, např. pro zvýraznění prvku, který vyžaduje úpravy nebo upřesnění. Pro trvalé odlišení je lepší vytvořit samostatnou vrstvu s názvem, který popíše, proč je prvek odlišný a opět použít atributy dle vrstvy.

Tyto zásady samozřejmě nemusí nikdo dodržovat. Často dostaneme v rámci kooperace s jinými projektanty výkres, který má všechny atributy nastaveny „na tvrdo“. Potřebujeme ho připojit jako referenční a atributy upravit podle vlastní potřeby bez toho, abychom zasahovali do originálu.

Díky variabilitě MicroStationu je to snadné. Ve Správci vrstev je možné seznam pro atributy prvku přepnout na seznam pro vzhled dle vrstev. Aby se prvky zobrazily s atributy nastavenými v tomto seznamu, musíme v Atributech pohledu (nabídka Nastavení  – Atributy pohledu (Ctrl + B)) zapnout Vzhled vrstev.

V anglickém originále je použit výstižnější termín Level overrides – přepsat, dát přednost, prioritu vrstvám. O to jde, v daném pohledu se přepíší atributy všech prvků bez ohledu na to, jestli byly nastaveny přímo, nebo dle vrstvy.

Může se stát, že se po zapnutí Vzhledu vrstevAtributech pohledu změní i všechny ostatní vrstvy. Ve výchozím stavu jsou v seznamu Správce vrstev pro vzhled dle vrstev atributy barva, typ a tloušťka nastaveny na hodnotu 0. Toto nastavení lze vypnout, u barvy volbou Vzhled vypnut, u typu a tloušťky Vypnout prioritu. Vrstvy lze ve Správci vrstev editovat hromadně, takže je to snadné.

Možná bude srozumitelnější a přehlednější jednoduché schéma, jak to funguje a jak zjistit, odkud se berou atributy prvku a proč se někdy stává, že nejdou některým z možných způsobů měnit:

216-01

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com