MicroStation – vlastní nástroje, úlohy a nabídky

Dialog Upravit úlohy a nabídky ○ DGN knihovny ○ Vlastní nástroje, úlohy a nabídky.

předchozím díle jsme si ukázali, jak pracovat s příkazy MicroStationu a v článku o Excelu jsme si připravili jejich malý generátor. Můžeme je zadávat do příkazového řádku dialogu Příkazy. To ale není moc praktické ani pohodlné. Potřebujeme pro ně vytvořit vlastní nástroje.

Dialog Upravit úlohy a nabídky

Vytvoření vlastního nástroje je jedna z možností úprav pracovního prostředí (Workspace) MicroStationu. Tyto úpravy můžeme provádět v dialogu Upravit úlohy a nabídky, který je dostupný v nabídce Prostředí → Upravit:

213-01

V levé části dialogu je seznam nástrojů, v pravé části komponenty prostředí, do kterých můžeme nástroje umístit.

V obou částech jsou nástrojové lišty pro provádění úprav, něco ale není dobře, protože nefungují.

DGN knihovny

Problém je v tom, že máme otevřený normální dgn soubor, do kterého nelze úpravy prostředí ukládat. To je logické, kdyby byly úpravy vázány na konkrétní soubor, museli bychom je nějak přenášet z jednoho do druhého. Nemusíme, pro úpravy prostředí slouží speciální soubor dgnlib, který je součástí celkové konfigurace pracovního prostředí. Je sdílen všemi dgn soubory, které jsou pod touto konfiguraci otevřeny.

Takže je třeba provést nastavení konfigurace. Přes nabídku Soubor → Zavřít se vrátíme do výchozího dialogu MicroStationu. V jeho pravém dolním rohu jsou volby Uživatel, Projekt a Rozhraní:

213-02

Pro tentokrát pomineme uživatele a projekt, zajímá nás Rozhraní (Interface). Z rozbalovací nabídky zvolíme Nové… , zadáme název, a pokud chceme, popis. Budeme tvořit nástroje pro kreslení kanalizace a časem třeba i dalších sítí, volím proto název sítě.

Tímto úkonem jsme vytvořili soubor sítě.dgnlib, ve kterém již můžeme provádět úpravy prostředí. Kde se ale nachází? Ve složce, která byla nakonfigurována při instalaci, nebo později. Pokud ji neznáme, snadno ji můžeme zjistit. Otevřeme libovolný dgn soubor a přejdeme do nabídky Prostředí → O pracovním prostředí:

213-03

V dialogu vidíme mimo jiné Uživatelský vzhled: sítě ve složce …\WorkSpace\Interfaces\ ­MicroStation\­sítě\ (celá cesta včetně kořenového adresáře se zobrazí po najetí kurzorem myši). Víme, co jsme chtěli. V dialogu Otevřít soubor nastavíme Soubory typu na DGN knihovny (*.dgnlib), přejdeme do uvedené složky a soubor sítě.dgnlib otevřeme.

Vlastní nástroje

V dialogu Upravit úlohy a nabídky rozbalíme v jeho levé části, kde jsou seznamy nástrojů, první z nich – Uživatelské úlohy (je to chybný český překlad, jde o uživatelské nástroje). Objeví se náš soubor sítě.dgnlib a když ho vybereme, zpřístupní se nástroje Nový panel a Nový nástroj. Můžeme začít.

Vytvoříme nový panel s názvem Kanalizace a v něm nástroj Umístit stoku.

Ve spodní části dialogu nazvané Vlastnosti se objeví Definice příkazu a Obecná nastavení.

Příkaz NULL nahradíme naším vlastním příkazem

LEVEL CREATE kan_trasa_stoky;LV=kan_trasa_stoky;CO=3;LC=0;WT=4;PLACE SMARTLINE.

(Pokud příkaz kopírujeme z Excelu, musíme nejdřív převést vzorec na hodnotu: Kopírovat → Vložit jinak → Hodnoty.)

Zadáme Text v bublině: Umístit stoku.

Na šablony se zaměříme v některém z dalších dílů, zatím ponecháme Použít aktuální nastavení.

Ikonu nástroje můžeme definovat mnoha způsoby. V příslušném dialogu ji můžeme hledat v dostupných zdrojích, buď použít některou přímo z MicroStationu, nebo ji importovat ze zdrojových souborů (ico, exe, dll, …) nebo ze zdrojových souborů bitmap (bmp). Další možnosti nabízí druhá záložka dialogu Upravit úlohy a nabídky, Ikony (vedle záložky Nástroje). Zde je jednou z možností nástroje Importovat ikony nabídka Nový vektorový model ikony…, pomocí které si můžeme jednoduše vytvořit vlastní ikonu:

213-04

Zadáme název ikony. Jako součást souboru sítě.dgnlib se vytvoří nový 3D model nazvaný stejně jako ikona. Po jejím nakreslení je třeba ji vygenerovat (Generovat ikonu v úloze Vektor). Výsledná ikona má tvar podle pohledu zepředu.

Po vytvoření ikony se vrátíme k editaci nástroje Umístit stoku. Vytvořenou ikonu najdeme pod nabídkou Aktivní výkres. Já jsem použil pouze jednoduché písmenem S jako Stoka:

213-05

Prezentaci nástroje nastavíme na Jen ikona, aby nám nezabíral zbytečně moc místa.

Když se nyní podíváme do dialogu Panely nástrojů (nabídka Nástroje → Panely nástrojů… nebo Ctrl+T), je už tady náš panel Kanalizace k dispozici. Můžeme ho otevřít a ukotvit na vhodném místě, například na spodní liště:

213-06

Vlastní úlohy

Můžeme rovněž vytvořit uživatelskou úlohu. V pravé části dialogu Upravit úlohy a nabídky vybereme v seznamu Uživatelské úlohy soubor sítě.dgnlib a přidáme do něho novou úlohu Kanalizace. Do ní zkopírujeme přetažením nebo pomocí kontextových nabídek Kopírovat → Vložit náš nástroj Umístit stoku (nebo ho vybereme pomocí položky Vlastnosti → Podrobnosti nástroje → Cesta k nástroji):

213-07

Stejným způsobem vytvoříme nástroje pro připravené příkazy Umístit přípojku a Umístit šachtu. Pak zavřeme soubor sítě.dgnlib a otevřeme libovolný dgn soubor. Naše nástroje a úlohy jsou k dispozici, můžeme je začít používat:

213-08

Nástroje můžeme umístit i do dalších komponent prostředí, můžeme například vytvořit vlastní nabídku.

Vlastní nabídky

V dialogu Upravit úlohy a nabídky vybereme komponentu Nabídka a v ní Hlavní nabídka. Pomocí nástroje Nová nabídka vytvoříme položku Sítě a v ní položku Kanalizace. Nástrojem Nová položka nabídky přidáme Umístit stoku a v sekci Vlastnosti – Definice příkazu vložíme náš příkaz.

Stejně tak doplníme další položky. (Pokud vám nejdou vytvářet ve vnořené nabídce Kanalizace (patrně chyba dialogu), vytvořte je v nabídce Sítě a do Kanalizace je přetáhněte.)

Vlnovka ~ (tilda) zajistí, že písmeno, před kterým je umístěna, bude sloužit v kombinaci s Alt jako zkratka.

213-09

Výsledkem je nová standardně fungující nabídka Sítě:

213-10

Závěr

To je, pokud jde o základní úpravy prostředí, vše. Na další možnosti dialogu Upravit úlohy a nabídky snadno přijdete sami. (Některé, zvláště u kontextových nabídek, jsou trochu komplikovanější.)

S tím, co víme, můžeme vytvářet nástroje a nabídky pro naše nejčastěji používané úkony. Vše připravit a zkombinovat vhodným způsobem samozřejmě zabere nějaký čas, pokud ale vše dobře nastavíme podle našich potřeb, budoucí úspora času bude mnohonásobně větší.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com