Projektování kanalizací a vodovodů v MicroStationu

Obecné zkušenosti z projektování kanalizací a vodovodů v MicroStationu.

Seriál článků o MicroStationu nezačínám psát z marketingových propagačních důvodů nebo ze snahy MicroStation prosazovat na úkor ostatních CAD systémů. Nedokážu ani MicroStation porovnat s jiným podobným programem, protože žádný takový blíže neznám. Důvod, proč píšu, je jednoduchý: MicroStation každodenně používám od roku 1996 a jako trochu pokročilejší uživatel se chci podělit o své zkušenosti.

Ty byly a jsou většinou pozitivní. Někdo by řekl, že za tu dobu si člověk zvykne na všechno, to snad ale není můj případ. Čím lépe MicroStation poznávám, tím více ho oceňuji.

Užitečných funkcí a vlastností má MicroStation mnoho. Které mně osobně pomohly nejvíce?

Možnosti přizpůsobení pracovního prostředí

Uživatelská konfigurace, nastavení projektu, úpravy uživatelského prostředí, přednostní nastavení. V kombinaci všech těchto možností se dá poměrně jednoduše MicroStation nastavit optimálně pro každou úlohu a podle osobních preferencí každého uživatele.

Konfigurační soubory jsou prosté textové dokumenty, které je možno různě sdílet, kombinovat, importovat z jednoho do druhého. Nejsou třeba žádné zásahy do systémového registru.

Řada možností úprav uživatelského prostředí: vlastní nástroje, menu, kontextová menu, klávesové zkratky, funkční klávesy, zkratky kreslícího nástroje AccuDraw.

Běžným uživatelům se zdá, že toto jsou jen drobná vylepšení nebo dokonce zbytečné ozdoby programu. Nějakou konfiguraci jim někdo nastaví při instalaci a tím to končí. To je velký omyl.

Triviální příklad úpravy uživatelského prostředí: Kreslím kanalizační stoku. Mohu:

  • Vytvořit a aktivovat vrstvu pro trasu stoky;
  • nastavit atributy prvku (barva, typ, měřítko a tloušťka čáry);
  • vybrat nástroj Umístit SmartLine;
  • začít kreslit.

Podobně postupovat při umísťování šachet, čísel šachet, staničení,… A tento postup pokaždé opakovat.

Nebo si mohu jednou, poprvé, vytvořit vlastní paletu nebo menu s nástroji Trasa, Šachta, Číslo šachty, Staničení. V nástrojích spojit první tři příkazy. Pak už vždy stačí jenom:

  • Vybrat nástroj Umístit trasu stoky;
  • začít kreslit.

Pokud si takto nastavím vše, co často opakovaně používám, časová úspora (a úleva od nudných úkonů) je obrovská.

Vlastní funkce, doplňky, rozšíření (add-ins)

MicroStation disponuje velkým množstvím vestavěných funkcí. Logicky však nemůže pokrýt veškeré specifické uživatelské potřeby. Uživatel má ale možnost si téměř vše, co mu chybí, sám doplnit.

No jo, to ale musí být programátor, říkáte? Ano, v případě profesionálních sofistikovaných nástaveb. To ale není náš záměr. My si jenom chceme sem tam ušetřit nudnou práci. A MicroStation nám to umožní. Díky VBA (Visual Basic for Applications).

To je sice programovací jazyk, který umožňuje vytváření uživatelsky definovaných funkcí, ale je to jazyk jednoduchý. (Raději nepátrejte, jakou reputaci má mezi programátory.) Je to tentýž jazyk, který je součástí Microsoft Office. Pokud ho ještě neznáte, doporučuji naučit se aspoň základy. Není to složité, manuálů všech úrovní je na internetu hodně, nabídka kurzů nebo knih široká. A můžete rozšiřovat nejen MicroStation, ale i Excel, Word, …

Vyplatí se to? Rozhodně. Je to sice primitivní jazyk, ale aplikace se s jeho pomocí dá ovládat opravdu všestranně.

Jednoduchý případ z praxe:

V projektu kanalizace obce pro 2000 obyvatel jsem navrhl 554 kanalizačních šachet. Polovina z nich jsou betonové profilu 1000 mm, polovina, pro úsporu, plastové profilu 600 mm. Investor nakonec rozhodl, že z provozních důvodů budou všechny betonové profilu 1000 mm.

V situaci mám všechny šachty zakresleny jako elipsy s totožnými atributy. Liší se pouze poloměrem. Potřebuji tedy vybrat ty s poloměrem 0,3 m a zvětšit je na 0,5 m.

Takže mohu:

  • Procházet celou situaci, hledat menší šachty a zvětšovat je.

Nevím, jak dlouho to potrvá, nedělal jsem to. Odhadem 2 – 3 hod otravné úmorné práce.

Nebo mohu:

  • Napsat a spustit VBA funkci, která tuto činnost vykoná.

S trochou znalostí to trvá 5 minut. A je to tvůrčí práce, která, když kód funguje, přináší drobné zadostiučinění.

GIS

MicroStation není plnohodnotný GIS program (tím je Bentley Map). Ale s různými mapovými podklady si dobře poradí.

Mimořádně užitečná je jeho schopnost fungovat jako WMS klient. Pokud mám situaci v souřadnicích (což je nutnost), mohu si jako rastrový podklad připojit libovolnou mapu poskytovanou pomocí WMS (například katastrální a další mapy od ČÚZK).

MicroStation dokáže pracovat s shp soubory, dokonce i s popisnými atributy.

A dál?

Uvedl jsem jen pár věcí, které mě osobně hodně pomáhají. V příštích dílech se na ně zaměřím více. Snad dojde i na další. MicroStation toho umí hodně.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com