WinPlan – doplněk Jesyka kontrola křížení

Program WinPlan pro tvorbu podélných profilů vodovodů a kanalizací obsahuje funkci pro kontrolu zadání. Kontroluje mimo jiné i kolize s investicemi, tj. vzdálenosti mezi navrhovaným vodovodem či kanalizací a kříženou stávající inženýrskou sítí. Dle manuálu, „křížení je posuzováno podle zákona o vodovodech a kanalizacích.“ Co přesně to znamená, není uvedeno. Neexistuje ani žádná možnost vlastního nastavení této kontroly.

Doplněk Jesyka kontrola křížení (JKK) dává uživateli možnost nastavit vlastní parametry kontroly, včetně přesného výpočtu vzdálenosti mezi plášti potrubí.

Kontrola může být provedena hromadně pro více podélných profilů.

Pokud máte o tuto aplikaci zájem, napište na adresu info@jesyka.cz nebo použijte kontaktní formulář:

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com