MicroStation – Instalace doplňků – vlastní konfigurace

Doplňky MicroStationu poskytované na stránkách jesyka.cz jsou distribuovány v archivním balíčku, který obsahuje:

 • složku jskAddins s podsložkami pro různé typy doplňků,
 • konfigurační soubory pro tuto strukturu složek,
 • vlastní soubory doplňku,
 • knihovnu dgn s panelem nástrojů pro tento doplněk.

Nastavená struktura složek a konfigurace není závazná. Může být nahrazena libovolnou jinou, která bude odpovídat konkrétnímu používanému konfiguračnímu systému.

Vlastní instalace spočívá v přesunutí souborů doplňku z adresáře jskAddins (umístění) do některé ze složek definovaných v příslušné konfigurační proměnné (proměnná), nebo do nové složky podle vlastního uvážení a přidání této složky do příslušné proměnné.

Doplněk VBA

(vytvořený v kódu Visual Basic for Application)

 • umístění: jskAddins\vba\
 • typ souboru: mvba
 • proměnná: MS_VBASEARCHDIRECTORIES

Doplněk MDL

(vytvořený v MDL (MicroStation Development Libraries) managemed kódu)

 • umístění: jskAddins\mdl\jsk<název_doplňku>\
 • typ souboru: různé typy
 • proměnná: MS_ADDINPATH

Knihovna DGN

(se sdílenými prvky uživatelského prostředí)

 • umístění: jskAddins\interfaces\
 • typ souboru: dgnlib
 • proměnná: MS_DGNLIBLIST

Konfigurační soubory ucf ve složce jskAddins je možné ignorovat.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com