Vzdálenosti podzemních sítí

Webová pomůcka pro vyhledání nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních sítí.

(Podle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, tab. A. 1 a A. 2.)

Součástí aplikace je i výpočet osové vzdálenosti podzemních sítí.

Účel aplikace je prostý: poskytnou danou informaci rychle a jednoduše bez hledání v normách a tabulkách. Aplikace je optimalizovaná pro mobilní telefony, takže je k dispozici kdykoli a kdekoli:

Fungování aplikace:

  1. V hlavním seznamu vybereme síť, kterou řešíme.
  2. Zadáme vnější profil potrubí v metrech.
  3. Ve vnořeném seznamu vyhledáme síť, které se týká křížení nebo souběh.
  4. Zadáme vnější průměr dotčeného potrubí v metrech.
  5. Odečteme předepsané vzdálenosti.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com