MicroStation – MDL doplněk Interpolace

Aplikace pro lineární interpolaci mezi dvěma textovými prvky s číselnými hodnotami.

U běžných staveb většinou nepoužíváme sofistikované 3D modely terénu, ale běžné zaměření staveniště, polohopis a výškopis, ze kterého interpolací určujeme výšky pro svoje potřeby. Buď přibližným odhadem, nebo přesným výpočtem z rozdílu a vzdáleností. A právě toto doplněk Interpolace udělá za nás.

Jak to funguje, ukazuje video:

Doplněk pracuje s textovými prvky, které obsahují pouze čísla, celá nebo desetinná s desetinnou čárkou nebo tečkou.

Předpokladem pro správný výsledek je, že vztažný bod textového prvku odpovídá polohopisnému bodu, jehož výšku představuje. Pokud tomu tak není a text s výškou bodu je umístěn mimo bod polohopisný (obr. 1, levý bod), je vhodné text pracovně zkopírovat a přesunout (obr. 1, pravý bod).

Obr. 1: Křížek – polohopisný bod, červená tečka – vztažný bod textového prvku.

Výškopisy jsou většinou vytvářeny jednotným stylem, takže tuto operaci je možné provést hromadně, pro všechny body najednou.

Pokud známe průběh terénu mezi interpolovanými body, například podle vrstevnic, můžeme zadat přesnější interpolační trasu:

Obr. 2

Použijeme k tomu možnost Zadat trasu interpolace v dialogovém okně doplňku.

Tady můžeme rovněž nastavit, na kolik desetinných míst se bude interpolace počítat, a to v rozsahu 0 – 5.

Vyzkoušení doplňku

Pokud vás doplněk Interpolace zaujal, můžete ho zdarma vyzkoušet. Napište prosím na e-mailovou adresu info@jesyka.cz nebo použijte kontaktní formulář.

Pokud budete míz zájem o plnou verzi, na její ceně se dohodneme.

Aplikace je určena pro MicroStation verze 08.11.

Instalace a spuštění doplňku

Instalace doplňku je popsaná v tomto návodu.

Příkaz pro spuštění doplňku:

MDL LOAD jskInterpol; jskinterpol interpolate

Součástí instalačního balíčku je DGN knihovna s panelem nástrojů pro tento příkaz:

Aktualizace

31. 3. 2023

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com